21/01/2021

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Inovācija”, ES atbalsts – līdz 400 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Inovācija”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 29. martā pieņemtie MK noteikumi Nr. 193.
Atbalsts ir paredzēts inovācijām akvakultūrā, zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot jaunus vai uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes.
Atbalstam var pieteikties:
•    komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kā arī biedrība, kuras biedri kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu, sadarbībā ar zinātnisko institūciju;
•    valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā;
•    zinātniskā institūcija sadarbībā ar biedrību.
Attiecināmās izmaksas – iekārtu un materiālu iegāde un izmantošana, būvniecība, pētniecības darbi.
Atbalsta intensitāte – no 30% līdz 100% atkarībā no pieteicēja un projekta specifikas. Maksimālā atbalsta summa – 400 000 EUR (valsts zinātniskajam institūtam – 2 000 000 EUR).
Projektu iesniegšana - no 29.01.2021 līdz 28.05.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.


Lasīt vairāk...