20/02/2021

Atvērta LEADER programma Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Zivsaimniecības nozares attīstība un uzņēmējdarbības dažādošana piekrastē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 70 000 EUR. Atbalsta intensitāte –līdz 80%, atkarībā no projekta specifikas.
Projektuiesniegšana - no08.03.2021līdz08.04.2021.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijasunpiedāvā LEADER projektuizstrādespakalpojumus. Interesesgadījumā laipnilūdzamarmumssazināties.


Lasīt vairāk...