16/09/2022

Atvērta CFLA programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”, atbalsts līdz 700 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2022. gada 5. jūlijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 418.
Atbalsts ir pieejams no Atveseļošanas fonda līdzekļiem un paredzēts privāto pētniecības un attīstības izdevumu palielināšanai, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti un pētniecības organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.
Attiecināmās darbības ir rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālās izstrādes un tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Atbalsta intensitāte – no 25% līdz 70% atkarībā no pētījuma veida un komersanta lieluma.
Finansējums tiek piešķirts caur kompetences centriem. Maksimālā atbalsta summa ir 25% no konkrētam kompetences centram piešķirtā finansējuma kopsummas.
Projektu iesniegšana – 2022. gada septembris – oktobris (nosaka katrs kompetences centrs atsevišķi).
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā projektu pieteikumu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...