21/09/2022

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458. Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā, kas:
- veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
- uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
- attiecas uz zivju apstrādi, kas nav paredzēta lietošanai pārtikā, zivju apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi vai bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi;
- kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai pārvaldības un organizācijas sistēmas.
Atbalsta intensitāte – sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - līdz 50% no attiecināmajām izmaksām. Atbalstam var pieteikties:
- Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
- PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
- esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.

Projektu iesniegšana - no 20.10.2022 līdz 21.11.2022.

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.Lasīt vairāk...