25/10/2022

Atvērta BVKB atbalsta programma „Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem”


Ir uzsākta energoietilpīgo apstrādes rūpniecības komersantu iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Iesniegumus pieņem un atbalstu administrē Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2022. gada 11. oktobrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 638.

Atbalsts ir paredzēts dabasgāzes un elektroenerģijas izmaksu pieauguma kompensēšanai. Tam var pieteikties komersanti, kuru saimnieciskā pamatdarbība ir apstrādes rūpniecība un kuru energoresursu izmaksas sastāda vismaz 3% no kopējām izmaksām, bet kopējais enerģijas patēriņš – ne mazāk kā 500 MWh.

Atbalsts ir pieejams granta veidā, apmērā līdz 30% no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 milj. EUR. Laikposms, par kuru tiek piešķirts atbalsts, ir no 01.02.2022. līdz 31.12.2022.

Pieteikšanās termiņš: 18.10.2022. – 17.11.2022.

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā atbalstu pieteikumu un pavaddokumentu sagatavošanā. Intereses gadījumā aicinām ar mums sazināties.Lasīt vairāk...