Finansējums


Finansējums

Piesaistām finansējumu gan esošiem, gan jaundibinātiem uzņēmumiem. Mūsu speciālisti piedāvās optimālu finansējuma struktūru atkarībā no aizņēmēja saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālā stāvokļa, projekta specifikas, iespējamā nodrošinājuma un citiem faktoriem, maksimāli ņemot vērā klienta vēlmes un intereses.


Atkarībā no klienta mērķiem, piedāvājam investīciju kredītus (tai skaitā start-up projektiem), īstermiņa starpfinansējumu (bridge financing), finansējumu apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, kredītlīnijas, tirdzniecības operāciju finansēšanu, kredītus biznesa iegādei u.c.


Lai mazinātu aizdevēja riskus un padarītu investīciju projektu finansiāli pievilcīgāku, visur, kur iespējams, piedāvājam ES struktūrfondu atbalstu, informējot klientu par atvērtajām un plānotajām programmām.


Vienojoties par sadarbības modeli un nosacījumiem, mēs paši izstrādāsim biznesa plānu, ES atbalsta projektu un sagatavosim visus nepieciešamos dokumentus atbilstoši finansējošās iestādes prasībām. Atkarībā no klienta vēlmēm, varam arī uzņemties projekta prezentāciju, dokumentu iesniegšanu un visu pārrunu procesu ar potenciālo aizdevēju līdz rezultāta sasniegšanai.


Speciālista konsultācija par finansējuma iespējām konkrētam darījumam vai projektam ir bezmaksas.

Banku kredīti

Bankas kredīts bieži vien ir izdevīgākais risinājums, jo, neskatoties uz uzņemtajām finanšu saistībām, tas ļauj aizdevējam saglabāt kontroli pār uzņēmumu un, tādējādi, neatkarību stratēģiskajā attīstībā un taktisko lēmumu pieņemšanā. Turklāt bankas kredītu procenti ir zemāki salīdzinot ar riska kapitāla fondiem un privātajiem investoriem, kā arī nosacījumi ir labvēlīgāki.

Piedāvājam:
 • investīciju kredītu – ja Jums ir nepieciešamas iekārtas esošā uzņēmuma attīstībai vai jaunas ražotnes palaišanai vai arī iecerēta kapitālā būvniecība;
 • kredītu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai – ja Jūsu biznesam ir raksturīga sezonalitāte, garš naudas aprites cikls (laika posms starp ražošanas izdevumiem un realizācijas ieņēmumiem) vai tiek plānots palielināt ražošanas/tirdzniecības apjomus;
 • tirdzniecības operāciju finansēšanu – ja nodarbojaties ar biržas (standartizētu) preču tirdzniecību Eiropas Savienības teritorijā, iespējams bankas finansējums pret noliktavas atlikumiem, preci tās transportēšanas laikā vai atlikto maksājumu par piegādāto preci;
 • kredītu biznesa iegādei – ja vēlaties iegādāties finansiāli stabilu biznesa objektu ar prognozējamu noieta tirgu un likviditāti, iespējama pircēja finansēšana. Visbiežāk darījums tiek formēts un finansēts kā pamatlīdzekļu iegāde, retāk – kā kapitāldaļu pārņemšana. Nepieciešamības gadījumā piedāvājam juridiskās konsultācijas un auditora pakalpojumus;
 • citus bankas instrumentus.

 • Saistībā ar to, ka Latvijā tiek īstenota stingra banku uzraudzība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, stingras ir arī bankas prasības klientiem un iesniedzamajiem projektiem. Līdz ar to biznesa plāna un citu bankas prasītu dokumentu izstrādes kvalitāte var būt izšķiroša. Mūsu pieredze liecina, ka izdevīgāk ir šo darbu uzticēt profesionāļiem.

  Mūsu speciālisti sadarbojas ar vairākām aktīvām kredītiestādēm, kas finansē biznesu. Gadījumā, ja Jūsu banka ir atteikusi finansējuma piešķiršanu, tas nenozīmē, ka projekts nav finansējams – bieži vien tas ir iesniedzams atkārtoti tajā pašā vai citā bankā pēc biznesa plāna pārstrādes, dokumentu paketes papildināšanas vai veicot noteiktas izmaiņas darījuma struktūrā. Tomēr labāk ir uzreiz vērsties pēc pieredzējuša konsultanta, kas ietaupīs Jūsu laiku un ļaus novērst negatīvu fonu ap Jūsu ideju banku vidē pēc klienta nepietiekamas pieredzes vai informētības dēļ saņemtā atteikuma.

  Nepieciešamības gadījumā mūsu speciālists uzņemsies projekta iesniegšanu un visu turpmāko komunikāciju ar kredītiestādi klienta vārdā.

  Atkarībā no projekta specifikas, nodrošinājuma un riskiem, bankas kredīts var sasniegt 70 – 80% no kopējiem ieguldījumiem, tomēr katrs klients un katrs projekts ir individuāls un šī proporcija var mainīties par labu klientam un otrādi. Šo proporciju var uzlabot apstiprināts ES struktūrfondu atbalsts.

  Gadījumā, ja Jums pietrūkst savu resursu pašieguldījuma nodrošināšanai, iespējama nebanku kredīta/partnera piesaistīšana.

  Privātas investīcijas

  Zem privātajām investīcijām mēs saprotam visus nebanku un nepubliskā finansējuma avotus, kuras var izpausties kā dažāda termiņa kredīti vai tiešās investīcijas jeb kapitāldaļu iegāde (ar atpakaļizpirkšanas tiesībām vai bez tām). Izšķir t.s. finanšu investorus, kuri tikai aizdod naudu, un stratēģiskos investorus, kuri parasti ir nozares speciālisti un ienāk projektā ar savu attīstības vīziju/stratēģiju un projekta īstenošanas laikā ņem dalību uzņēmuma pārvaldīšanā.


  Investors var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Mūsu kompānija sadarbojas kā ar vietējiem, tā arī ar ārvalstu investoriem.


  Parasti privātās investīcijas ir dārgākas, salīdzinot ar bankas kredītu, jo parasti investoram finansēšana nav pamata nodarbošanās un viņš vēlas nopelnīt ne mazākus peļņas procentus kā viņam nodrošina pamatbizness, turklāt vēlamā procentu likme atspoguļo paaugstinātus projekta riskus. Visbiežāk privāto investīciju procenti sākas no 12 – 14% gadā, tomēr katrs projekts tiek skatīts individuāli.


  Par privātajām investīcijām ir vērts padomāt, ja:

 • banka nefinansē projektu dēļ paaugstinātiem riskiem, nepietiekama nodrošinājuma vai citu iemeslu dēļ;
 • Jums nepietiek savu resursu, lai nodrošinātu pašieguldījumu bankas kredīta saņemšanai;
 • Jums nepieciešams īstermiņa starpfinansējums (bridge financing) uz noteiktu laiku, līdz, izpildot noteiktus kritērijus, projektu refinansē banka;
 • Jūs vēlaties atrast partneri, kas strādās Jums līdzi un piedalīsies uzņēmuma stratēģiskajā attīstībā.

 • Vienā no iespējām piesaistīt privāto investoru ir caur LatBAN (Latvian Business Angels Network, Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls), ar kuru mūsu speciālisti cieši sadarbojas.


  Mūsu pakalpojumos ietilpst projekta idejas dzīvotspējas izvērtēšana un speciālistu slēdziena sagatavošana, preces vai pakalpojuma noieta tirgus pamatošana, biznesa plāna izstrāde un projekta prezentēšana investoram.


  Nepieciešamības gadījumā nodrošinām abu pušu komunikācijas procesu un juridiskās konsultācijas līdz darījuma noslēgšanai.


  Potenciālajiem investoriem piedāvājam izskatīšanai perspektīvus projektus dažādās nozarēs un summās atbilstoši investora vēlmēm.

  Riska kapitāla fondi

  Riska kapitāla fondi ir komercsabiedrības, kuriem ir noteikti brīvi resursi un to izvietošanas plāns. Atšķirībā no citiem privātiem investoriem, investīcijas biznesa projektos ir riska kapitāla fondu pamatdarbība un peļņas gūšana šādu darījumu rezultātā ir to darbības mērķis.


  Atšķirībā no bankas, riska kapitāla fonds naudu neaizdot, bet veic ieguldījumu, pretī saņemot uzņēmuma kapitāldaļas, kļūstot par tā līdzīpašnieku. Izvēloties investīciju objektus, riska kapitāla fondi dod priekšroku uzņēmumiem augstu straujas izaugsmes potenciālu, kas var nodrošināt augstus peļņas procentus attiecībā uz investēto kapitālu (piemēram, unikāls produkts ar iespēju to patentēt vai jauns, inovatīvs pakalpojums ar augstu pievienotu vērtību).


  Parasti riska kapitāla fondi fokusējas uz noteiktām nozarēm, piemēram, IT, biotehnoloģijas, zaļā enerģija u.c. Visbiežāk investētas summas svārstās no 300 000 EUR līdz 1 000 000 EUR, atsevišķos gadījumos investīcijas var būt arī lielākas.


  Salīdzinot ar bankām, riska kapitāla fondiem ir zemākas prasības pret nodrošinājumu un projekta autora finansiālo līdzdalību. Tomēr liela nozīme ir uzņēmuma vadības komandai, kurā jābūt attiecīgās sfēras profesionāļiem, kā arī projekta idejas dzīvotspējas pamatojumam.


  Riska kapitāla fonda ienākšana kapitāldaļās nodrošina ne tikai finansiālo ieguvumu – tā kā fonda mērķis ir investīciju perioda beigās pārdot savas kapitāldaļas  iespējami dārgāk, tas veicinās uzņēmuma vērtības celšanu, ieguldot savas zināšanas un pieredzi, kas ir īpaši svarīgi jauniem uzņēmējiem.


  Sadarbības periods ar riska kapitāla fondu parasti ilgst 3-5 gadi, tad kapitāldaļas tiek pārdotas un nopelnītie līdzekļi tiek ieguldīti citos projektos. Uzņēmuma līdzīpašniekiem ir iespēja izmantot riska kapitāla fonda kapitāldaļu pirmpirkuma tiesības.


  Jāatzīst, ka Latvijā riska kapitāla fondu aktivitāte ir zema, tomēr atsevišķi darījumi notiek. Mūsu speciālisti sniedz konsultācijas par iespējām piesaistīt riska kapitāla fondu līdzekļus, izstrādā biznesa plānu un projekta prezentāciju, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina komunikāciju ar fonda pārstāvjiem klienta vārdā līdz darījuma noslēgšanai.