Mārketings


Mārketings

Balstoties uz ilggadīgu pieredzi, piedāvājam dažāda veida pakalpojumus, kas saistīti ar tirgus izpēti un produktu virzīšanu. Mums ir pieredze dažādu preču un pakalpojumu tirgu pētīšanā, sākot no lauksaimniecības produkcijas līdz pat sarežģītiem zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgiem produktiem. Atkarībā no tirgus izpētes mērķa, pieejama budžeta un produkta specifikas, tie var balstīties uz statistikas datu vākšanu un apstrādi, kā arī ietvert mūsu speciālistu darbu dažāda veida informācijas iegūšanā no publiskiem un nepubliskiem avotiem.


Tirgus izpēte tiek sagatavota latviešu, angļu vai krievu valodā un, atkarībā no konkrēta pasūtījuma, var ietvert papildus sadaļas, kā, piemēram, padziļināta risku analīze, ekspertu slēdzieni. Ģeogrāfiski tirgus pētījums var aptvert gan Latvijas (vai kāda atsevišķa tās reģiona) tirgu, gan Eiropas tirgu vai pasaules tirgu.


Balstoties uz paveikto tirgus izpēti vai atsevišķa pasūtījuma ietvaros izstrādājam produkta vai objekta pozicionēšanas konceptu un ieteikumus tā virzīšanai tirgū.


Tirgus izpētes

Tirgus izpēte ir viena no svarīgākajām biznesa plāna sadaļām, jo finanšu aprēķini un prognozes balstās uz realizācijas apjomu un cenu pamatojumu. Turklāt pārliecība par noietu ir svarīga gan pašam uzņēmējam, gan kredītiestādei. No tirgus pamatojuma būs lielā mērā atkarīgs lēmums par kredīta piešķiršanu, kā arī tā izsniegšanas nosacījumi.


Tirgus izpēte var tikt veikta arī kā atsevišķs pasūtījums. Tas ir īpaši aktuāls, ja pasūtītājs plāno iekarot jaunu tirgu vai uzsākt jauna produkta ražošanu. Šajos gadījumos ir nepieciešama padziļināta tirgus izpēte, lai gūtu vispusīgu un objektīvu informāciju par tirgus apjomu un attīstības potenciālu, konkurenci, iespējamām realizācijas cenām un riskiem (ieskaitot, bet neierobežojoties ar ekonomiskajiem un finanšu riskiem, nozares riskiem, tehnoloģiskajiem riskiem, politiskajiem riskiem), kā arī citiem faktoriem, kas ilgtermiņā var ietekmēt projekta dzīvotspēju un tā ienesīgumu.


Tirgus izpētes tiek veiktas, izmantojot gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētījumu metodes, nepieciešamības gadījumā piesaistot nozares ekspertus un veicot izbraukumus uz projekta realizācijas vietu, kā arī uz citiem objektiem, tai skaitā arī ārpus Latvijas.


Mūsu rīcībā ir plašs instrumentu klāsts, kā arī iespēja izmantot daudzveidīgos publiskās un nepubliskās datubāzes un citos informācijas avotos, kā arī gadiem uzkrāta pieredze tirgus pētījumu jomā. Tirgus pētījumu budžets tiek saskaņots ar klientu un ir atkarīgs no pētāmā tirgus segmenta, ģeogrāfiskā aptvēruma un produkta specifikas.


Analītika

Gatavojam analītiskos pārskatus par dažādām nozarēm un tirgiem gan vienreizēja pasūtījuma ietvaros, gan uz regulāra pamata (uz mēneša, ceturkšņa, pusgada vai gada bāzes). Analītiskie pārskati tiek gatavoti, izmantojot dažādus publiskus un nepubliskus informācijas avotus, tai skaitā mūsu iekšējās datubāzes, kā arī, nepieciešamības gadījumā, piesaistot nozares ekspertus.


Parasti analītiskais pārskats sevī ietver strukturētu kvantitatīvas un kvalitatīvas informācijas analīzi, atsevišķās sadaļās apkopojot nozares attīstības tendences un izdarot prognozes par nozares vai tirgus attīstību, ņemot vērā dažādus ekonomiskos, politiskos un sociālos faktorus, tehnoloģiju attīstību u.tml.


Analītiskajā pārskatā ir iespējams iekļaut gan Latvijas, gan plašāka reģiona vai atsevišķu citu valstu tirgus un nozares. Salīdzinot ar tirgus pētījumu, analītiskais pārskats parasti ir plašāks, tas ir balstīts uz faktiem un statistiskajiem datiem un sniedz vispārīgu priekšstatu par nozares attīstības tendencēm. Gadījumā, ja Jūs interesē kāda specifiska produkta tirgus, it īpaši konkurences stāvoklis, iespējamais noiets un cenas, aicinām pasūtīt mūsu kompānijā tirgus pētījumu.


Partneru meklēšana un preču virzīšana

Balstoties uz gadiem uzkrātu pieredzi un kontaktiem, varam piemeklēt vai ieteikt darījuma partneri vai partneri/us Jūsu biznesam – tas var būt ne tikai objekta pircējs, investors vai pārdevējs, bet arī topošs vadības komandas dalībnieks vai kādas nozares speciālists, piemēram, viesnīcas operators vai kvalificēts marketologs.


Atkarībā no produkta, varam piesaistīt atbilstoša profila speciālistus tā pozicionēšanai un mārketinga/reklāmas kampaņas izstrādei un īstenošanai.