Nekustamie īpašumi


Nekustamie īpašumi

Mūsu rīcībā ir dažāda profila nekustamo īpašumu speciālisti: sākot no vērtētājiem līdz nekustamo īpašumu kreditēšanas un attīstīšanas speciālistiem, tostarp sertificēts starptautiskais nekustamo īpašumu speciālists (Certified International Property Specialist, CIPS). Līdz ar to, esam spējīgi nodrošināt pilnu profesionālo pakalpojumu klāstu nekustamo īpašumu jomā – pircēju piesaiste nekustamo īpašumu objektu pārdevējiem vai investīciju objekta piemeklēšana atbilstoši pircēja vēlmēm (tirdzniecības vai biroju centri, namīpašumi ar vai bez nomniekiem, viesnīcas, apbūves zemes gabali), nekustamo īpašumu objektu iegādes/attīstības darījumu finansēšana, objekta labākās izmantošanas koncepcijas izstrāde, novērtēšana, tirgus analīze.


Labākās izmantošanas koncepcijas izstrāde

Labākās izmantošanas koncepcijas izstrāde ir lietderīga, kad pastāv alternatīvi nekustamā īpašuma objekta izmantošanas varianti. To var pasūtīt objekta īpašnieks vai potenciālais pircējs/investors, lai noteiktu, kuram no izmantošanas/attīstības scenārijiem jādod priekšroka, ņemot vērā nepieciešamās investīcijas un to atmaksāšanas termiņu, potenciālo ienesīgumu, tirgus konjunktūru un tā attīstības prognozes un riskus. Piemēram, kāda tipa objektu būtu izdevīgāk būvēt (biroja ēku, tirdzniecības platības vai multifunkcionālo objektu), kādas klases/kategorijas un kā to pozicionēt tirgū (A vai B klases biroja ēka, 3- vai 4-zvaigžņu viesnīca, spa ar izklaides elementiem vai medicīniskās rehabilitācijas centrs), pārdot, iznomāt vai izmantot savām vajadzībām u.tml.


Atkarībā no klienta mērķiem un vēlmēm, koncepcijai var būt saīsināts formāts – tēžu un galveno secinājumu veidā, kas tiek noformēti un pasniegti kā prezentācija, vai arī paplašināts formāts, ar detalizētu tirgus un konkurences vides analīzi, risku izvērtējumu un finanšu prognozēm katram scenārijam.


Viesnīcu/spa tipa objektiem piedāvājam izstrādāt detalizētu pakalpojumu klāsta koncepciju, konsultējam par operatora piesaistes iespējām.


Nekustamo īpašumu pirkšana-pārdošana


Plašs projektu klāsts – tā ir iespēja izvēlēties tieši Jūsu prioritātēm un iespējām atbilstošus īpašumus. Mēs piedāvājam darījumu pilno juridisko noformēšanu. Mūsu pakalpojumi un konsultācijas Jums ir bez maksas.

https://www.easy-home.lv/


Biznesa novērtēšana

Atsevišķos gadījumos nekustamā īpašuma objekta patieso vērtību pilnīgāk atspoguļo nevis nekustamā īpašuma kā tāda, bet šī objekta kā biznesa vērtējums. Tas parasti attiecas uz tādiem objektiem, kuru pamatlietošanas veids nav iznomāšana un kuru sastāvā ir ne tikai zeme un telpas, bet arī iekārtas un citi pamatlīdzekļi – piemēram, ražošanas objekti. Turklāt objekta biznesa vērtība nav nekustamā īpašuma un citu pamatlīdzekļu tirgus vērtību summa: tā būs atkarīga no objekta ekspluatācijas veida, tirgus situācijas un citiem faktoriem.


Darījumu finansēšana

Stabilu un ilgtermiņā prognozējamu nekustamo īpašumu objektu iegādei vai attīstībai iespējama bankas kredīta piesaiste. Atkarībā no pieejamā nodrošinājuma, aizņēmēja ienākumiem un kredītvēstures un citiem faktoriem, bankas kredīts var sasniegt līdz 80% no darījuma cenas, tomēr jāatceras, ka ieņēmumiem no objekta ekspluatācijas vai iznomāšanas ir jābūt pietiekošiem, lai apkalpotu kredītsaistības, maksājot kredīta procentus un pamatsummu. Atsevišķos gadījumos iespējama pamatsummas atmaksas atlikšana uz projekta realizācijas vai pārņemšanas/ekspluatācijā ieviešanas laiku.


Mūsu pakalpojumos ietilpst arī visi nepieciešamie finanšu aprēķini un prognozes, nepieciešamības gadījumā – arī biznesa plāna/projekta izstrādāšana bankai, objekta biznesa vērtēšana, kā arī visa turpmākā komunikācija ar banku, ja klients to vēlas.