17/07/2018

Izsludināts LZP 2018. gada otrais fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss, finansējums līdz 200 000 EUR


Ir izsludināts Latvijas Zinātnes padomes2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss. Projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtību nosaka 2017. gada 12. decembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 725.
Atbalsts ir paredzēts fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, kuru mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, visās zinātņu nozarēs.
Finansējuma apmērs – no 100 000 EUR līdz 200 000 EUR vienam projektam. Projekta īstenošanas termiņš – 2 gadi.
Atbalstam var pieteikties zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā un veic ar saimniecisko darbību nesaistītas pamatdarbības.
Projektu iesniegšana – no18.07.2018 līdz20.08.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā projektu pieteikumu izstrādes pakalpojumus.


Lasīt vairāk...