19/07/2018

Atvērta LEADER programma Alūksnes novadam, kā arī Apes novada Apes pilsētai, Apes un Trapenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Alūksnes lauku partnerība” darbības teritorijā (Alūksnes un  novads, kā arī Apes novada Apes pilsēta, Apes un Trapenes pagasti). Atbalstsirpieejams no ELFLA līdzekļiemšādāmaktivitātēm:
•    Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana.
Maksimālāattiecināmoizmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalstaintensitāte -70%.
Projektuiesniegšana - līdz27.07.2018.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijas un piedāvā LEADER projektuizstrādespakalpojumus. Interesesgadījumālaipnilūdzamar mums sazināties.


Lasīt vairāk...