19/07/2018

Izsludināta LAD atbalstaprogramma„Produktīviieguldījumiakvakultūrā”,ES atbalsts – līdz2500 000 EUR


IrizsludinātaLAD administrējamā ES atbalstaprogramma „Produktīviieguldījumi akvakultūrā”. Programmasīstenošanaskārtībunosaka 2015. gada 14. jūlijāpieņemtie MK noteikumiNr. 402.
Atbalstsirparedzēts ieguldījumiem akvakultūras produkcijasražošanā visāLatvijasteritorijā.
Atbalstaintensitāte – līdz 50% noattiecināmajāmizmaksām; maksimālāattiecināmoizmaksusumma - 5 000 000 EUR 2014.−2020. gadaplānošanasperiodā.
Atbalstamvarpieteiktieskomersants, zemniekuvaizvejniekusaimniecība, kaspirmsprojektaiesniegšanasiraudzējis vaiplānoaudzētakvakultūras produkcijupārdošanai.
Projektuiesniegšana–no20.08.2018līdz14.12.2018.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijasununpiedāvā LAD atbalstaprojektuizstrādespakalpojumus, kāarīnodrošinavisasarprojektaiesniegšanusaistītāsjuridiskāsprocedūras. Nepieciešamībasgadījumāpalīdzampiesaistītbankaskredītuprojektarealizācijai.


Lasīt vairāk...