19/07/2018

Izsuldināta LAD atbalstaprogramma„Zvejas un akvakultūrasproduktuapstrāde”,ES atbalsts – līdz 3000 000 EUR


Irizsludināta LAD administrējamā ES atbalstaprogramma „Zvejasunakvakultūrasproduktuapstrāde”. Programmasīstenošanaskārtībunosaka 2015. gada 11. augustāpieņemtie MK noteikumiNr. 458.
Atbalstsirparedzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktuapstrādē visāLatvijasteritorijā.
Atbalstaintensitāte – līdz 50% noattiecināmajāmizmaksām; maksimālāattiecināmoizmaksusumma - 6 000 000 EUR 2014.−2020. gadaplānošanasperiodā.
Atbalstamvarpieteikties:
•    Pārtikasunveterinārajādienestā (PVD) atzītszvejasproduktuapstrādesuzņēmums, kurānodarbinātinevairākkā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrētafiziskavaijuridiskapersona, kasmājasapstākļosapstrādāzvejasproduktus;
•    esošsvaijaundibinātskomersants, kasveidojaunuzvejasproduktuapstrādesuzņēmumu.
Projektuiesniegšana - no20.08.2018līdz1412.2018.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijasununpiedāvā LAD atbalstaprojektuizstrādespakalpojumus, kāarīnodrošinavisasarprojektaiesniegšanusaistītāsjuridiskāsprocedūras. Nepieciešamībasgadījumāpalīdzampiesaistītbankaskredītuprojektarealizācijai.


Lasīt vairāk...