18/09/2018

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, atbalsta summa – līdz 2 500 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitātes paaugstināšanai un pievienotās vērtības palielināšanai.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 5 000 000 EUR (nozares stratēģiskajiem projektiem – 10 000 000 EUR) 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno uzsākt šādu darbību.
Projektu iesniegšana - no 18.10.2018 līdz 22.11.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...