27/09/2018

Atvērta LEADER programma Alūksnes novadam, kā arī Apes novada Apes pilsētai, Apes un Trapenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Alūksnes lauku partnerība” darbības teritorijā (Alūksnes un  novads, kā arī Apes novada Apes pilsēta, Apes un Trapenes pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana;
•    Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana – no 22.10.2018 līdz 22.11.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...