04/04/2019

Atvērta LEADER programma Mārupes, Babītes un Olaines novadam, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Pierīgas partnerība” darbības teritorijā (Mārupes, Babītes un Olaines novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražošana un amatniecība, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR vai 50 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 29.04.2019 līdz 29.05.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...