23/04/2019

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)”, atbalsta summa – līdz 350 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 24. maijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 320.
Programma darbojas Latvijas lauku teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts:
•    ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai;
•    ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai vai tūrisma aktivitāšu veicināšanai;
•    tūrisma aktivitāšu veicināšanai – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām (lielajiem komersantiem – līdz 35%); maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 700 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties fiziska persona, kas deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kura ir reģistrēta lauku teritorijā, kuras pēdējā noslēgtajā pārskata periodā ir veikušas saimniecisko darbību.
Projektu iesniegšana - no 17.05.2019 līdz 17.06.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.