09/05/2019

Atvērta LEADER programma Balvu novadam, Viļakas novadam, Baltinavas novadam un Rugāju novadam, ES atbalsts – līdz 32 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” darbības teritorijā (Balvu novads, Viļakas novads, Baltinavas novads un Rugāju novads).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē;
•    Mājražotāju un amatnieku saimnieciskā darbība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 30 000 EUR vai 40 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 10.06.2019 līdz 10.07.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...