13/05/2019

Atvērta LEADER programma Dobeles, Tērvetes un Auces novadiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Dobeles, Tērvetes un Auces novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana, attīstība un konkurences celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 10.06.2019 līdz 10.07.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...