15/10/2019

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, atbalsta summa – līdz 1 000 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts ieguldījumiem lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām (jaunajiem lauksaimniekiem – līdz 70%); maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2014.−2020. gada plānošanas periodā – 2 000 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties lauku saimniecība vai persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu.
Projektu iesniegšana - no 04.11.2019 līdz 04.12.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...