16/06/2020

Atvērta CFLA programma “Praktiskas ievirzes pētījumi”, atbalsts līdz 500 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 12. janvārī pieņemtie MK noteikumi Nr. 34.
Atbalsts ir pieejams no ERAF līdzekļiem un paredzēts pētniecības atbalstam, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie zinātniskie institūti un komersanti, kas darbojas vienā no šādām jomām:
•    zināšanu ietilpīga bioekonomika;
•    biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija;
•    viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
•    viedā enerģētika;
•    IKT.
Atbalsta intensitāte – ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem - 92,5%; ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem - līdz 80%; maksimālā atbalsta summa – 500 000 EUR.
Projektu iesniegšana - no 13.06.2020 līdz 12.08.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...