07/09/2020

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 2 258 310 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā, kas
•    veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
•    uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
•    attiecas uz zivju apstrādi, kas nav paredzēta lietošanai pārtikā, zivju apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi vai bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi;
•    kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai pārvaldības un organizācijas sistēmas, kā arī
Covid-19 ietekmētiem zvejas apstrādes uzņēmumiem, kuriem laikposmā no 2020.gada martam līdz jūnijam vai kādā tās daļā ir samazinājies apgrozījums pret attiecīgo 2020.gada periodu.
Atbalsta intensitāte – sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem – 20% no attiecīgās apgrozījuma starpības.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 28.09.2020 līdz 30.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.Lasīt vairāk...