16/12/2016

Atvērta LEADER programma Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadiem, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir izsludināta LEADER programmas 6.kārta vietējās rīcību grupas „Madonas novada fonds” darbības teritorijā (Cēsvaines novads, Ērgļu novads, Lubānas novads, Madonas novads un Varakļānu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība;
•    Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izveide un attīstība;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem;
•    Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 50 000 EUR atkarībā no konkrētas aktivitātes. Atbalsta intensitāte - līdz 60%, jauniem uzņēmējiem - līdz 70%.
Projektu iesniegšana - no 16.12.2016 līdz 16.01.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.