14/09/2020

Atvērta LEADER programma Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Atvērta LEADER programma Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR
Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” darbības teritorijā (Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Prioritāte – darba vietu radīšana. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 12.10.2020 līdz 12.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...