01/10/2020

Izsludināta LEADER programma Kandavas un Jaunpils novadiem, kā arī Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Kandavas Partnerība” darbības teritorijā (Kandavas un Jaunpils novadi, kā arī Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
•    70 000 EUR – projektiem (izņemot tūrisma jomu), ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;
•    30 000 EUR – projektiem tūrisma jomā, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;
•    50 000 EUR – pārējiem projektiem.
Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 29.10.2020 līdz 29.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...