21/10/2020

Atvērta LEADER programma Ropažu un Garkalnes novadiem, ES atbalsts – līdz 28 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” darbības teritorijā (Ropažu un Garkalnes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības paplašināšana un uzsākšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 35 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana – no 12.11.2020 līdz 12.12.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...