11/05/2021

Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un IKT produktu ieviešana ražošanā”, atbalsts līdz 600 000 EUR


Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021 Programmas LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” ietvaros. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2021. gada 7. janvārī pieņemtie MK noteikumi Nr. 4.
Programmas mērķis ir palielināt Latvijas komersantu konkurētspēju zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.  
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai.
Atbalsts vienam projektam: 200 000 – 600 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
1)    Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ar samazinātu ietekmi uz vidi zaļo inovāciju jomā;
2)    IKT produktu pielietošana ražošanas procesos, nodrošinot šo procesu digitalizāciju vai automatizāciju IKT jomā.
Maksimālā atbalsta intensitāte: sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55%, vidējiem komersantiem – 45% no attiecināmajām izmaksām.
Projektu iesniegšana - no 14.04.2021 līdz 30.06.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LIAA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...