Biznesa pārdošana


Biznesa pārdošana

Sniedzam biznesa pirkšanas pārdošanas pakalpojumus gan pārdevējiem, palīdzot nopamatot objekta cenu un piesaistot pircēju, gan pircējiem, piemeklējot objektu atbilstoši viņu vēlmēm, pieredzei un finansiālajām iespējām.

Gadījumā, ja ir apzināti gan pārdevējs, gan pircējs, abām darījuma pusēm būsim palīgs, piesaistot kredītu darījuma finansēšanai, kā rezultātā pircējam būs jānodrošina vien pašieguldījums sākot no 20% no objekta cenas.


Nepieciešamības gadījumā veicam objekta biznesa novērtējumu, taisām finanšu un juridisko ekspertīzi (Due Diligence), kā arī izstrādājam biznesa plānu vai objekta attīstības projektu – gan lai nopamatotu naudas plūsmu priekš bankas, gan paša pircēja vajadzībām. Varam uzņemties arī darījuma juridiskās noformēšanas procedūras, ja pircējs vai pārdevējs to vēlas.


Atsevišķos gadījumos, piemēram, uzņēmuma stratēģiskās attīstības nodrošināšanai, lietderīga ir biznesa daļēja pārdošana: investoram tā ir iespēja izdevīgi ieguldīt naudu esošā biznesā, savukārt, īpašnieks piesaista resursus, paliekot daļās.


Aicinām sazināties ar mūsu profesionāļu komandu, ja vēlaties pārdot vai nopirkt biznesu vai tā daļas.


Objektu meklēšana un pircēju piesaiste

Mūsu redzeslokā ir dažādu nozaru un cenu diapazonu biznesa objekti gan Latvijas teritorijā, gan arī ārpus tās: sākot no zemnieku saimniecībām līdz visdažādākajām ražotnēm (pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, metālapstrāde u.c.), tirdzniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumiem (sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, skaistumkopšanas saloni, autoservisi, IT sfēras uzņēmumi u.c.). Varam piedāvāt arī nekustamo īpašumu objektus – tirdzniecības vai biroju centri, namīpašumi ar vai bez nomniekiem, viesnīcas, apbūves zemes gabali.


Gadījumā, ja Jums ir stabils un pelnošs biznesa objekts uz pārdošanu, palīdzēsim piesaistīt pircēju no Latvijas vai ārvalstu investoru vides.


Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, esam ieguvuši ievērojamu pieredzi t.s. “biznesa pārnešanā”, piedāvājot austrumu investoriem iegādāties vai attīstīt līdzvērtīgus objektus Latvijā ar darījuma daļējas kreditēšanas iespējām, konsultējot par ES struktūrfondu piesaisti, kur tas ir iespējams.


Uzņēmuma un tā daļu novērtēšana

Uzņēmuma kā biznesa objekta vai tā daļu novērtēšana ir nepieciešama, pirmkārt, lai nopamatotu pārdevēja prasīto cenu, otrkārt – lai apliecinātu ķīlas vērtību, ja tas tiek ieķīlāts par labu bankai vai citam kreditoram. Ir situācijas, kad arī pats īpašnieks dažādu apsvērumu dēļ vēlas pārliecināties par to, cik viņa kompānija ir vērta. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no mērķa, šādu vērtējumu veic atbilstošs biznesa vērtēšanas speciālists.


Jāņem vērā, ka biznesa objekta vērtība nav tajā ietilpstošo nekustamo īpašumu objektu un iekārtu tirgus vērtību aritmētiskā summa. Tā var būt lielāka vai mazāka atkarībā no tā, vai objekts tiek ekspluatēts, cik lietderīgi un kādiem nolūkiem tas tiek izmantots, cik drošs ir preces vai pakalpojuma noieta tirgus, kādas ir tā attīstības prognozes un riski.


Finanšu un juridiskā ekspertīze

Nepieciešamības gadījumā pirms objekta pirkšanas pārdošanas darījuma noslēgšanas veicam iegādājamā uzņēmuma Due Diligence procedūru. Due Diligence ir kompleksa padziļināta finanšu un juridiskā ekspertīze, ko veic neatkarīgo ekspertu komanda un kuras mērķis ir uzņēmuma darbības un šī brīža stāvokļa vispusīga izpēte. Būtībā šī procedūra ir ieteicama pirms jebkura biznesa objekta vai tā kapitāldaļu iegādes – tā ir saistīta ar papildus izmaksām, tomēr ļauj potenciālajam pircējam novērst zaudējumus un reputācijas riskus nākotnē.


Due Diligence sevī ietver uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanu, grāmatvedības un juridisko dokumentu izpēti, tirgus pozīcijas analīzi u.c. Tiek izmantota kā analizējamā uzņēmuma iekšējā informācija, tā arī ārējie publiskie un nepubliskie datu avoti. Ekspertīzes veikšanas rezultātā tiek sagatavots ekspertu atzinums par investīciju riskiem un ieteikumi potenciālajam investoram.


Due Diligence var pasūtīt kā uzņēmuma potenciālais pircējs, tā arī cita ieinteresēta persona – piemēram, kompānijas līdzīpašnieks, investors vai cits kontraģents.


Darījumu finansēšana

Stabilu un ilgtermiņā prognozējamu nekustamo īpašumu objektu iegādei vai attīstībai iespējama bankas kredīta piesaiste. Atkarībā no pieejamā nodrošinājuma, aizņēmēja ienākumiem un kredītvēstures un citiem faktoriem, bankas kredīts var sasniegt līdz 80% no darījuma cenas, tomēr jāatceras, ka ieņēmumiem no objekta ekspluatācijas vai iznomāšanas ir jābūt pietiekošiem, lai apkalpotu kredītsaistības, maksājot kredīta procentus un pamatsummu. Atsevišķos gadījumos iespējama pamatsummas atmaksas atlikšana uz projekta realizācijas vai pārņemšanas/ekspluatācijā ieviešanas laiku.


Mūsu pakalpojumos ietilpst arī visi nepieciešamie finanšu aprēķini un prognozes, nepieciešamības gadījumā – arī biznesa plāna/projekta izstrādāšana bankai, objekta biznesa vērtēšana, kā arī visa turpmākā komunikācija ar banku, ja klients to vēlas.