Jaunas ziņas


21/12/2020

Atvērta LEADER programma Salacgrīvas novadam un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā (Salacgrīvas novads un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagasti).  Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR, būvniecības projektiem – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30-70%, kopprojektiem un ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 20.01.2021 līdz 20.02.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
17/12/2020

Atvērta LEADER programma Ventspils novadam, Dundagas novadam, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā (Ventspils novads,  Dundagas novads, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagasti).
Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Piekrastes uzņēmējdarbība, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30 – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2020 līdz 15.02.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
17/12/2020

Atvērta LEADER programma Rēzeknes novadam un Viļānu novadam, ES atbalsts – līdz 32 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijā Rēzeknes novads un Viļānu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana;
•    Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 30 000 EUR - 40 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem – līdz 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2021 līdz 15.02.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...
17/12/2020

Atvērta LEADER programma Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagastiem, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagasti, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagasti).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – līdz 65%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2021 līdz 15.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
17/12/2020

ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevums COVID-19 skartiem uzņēmumiem: pieteikšanas termiņš pagarināts līdz 30.06.2021


Informējam, ka līdz 2021.gada 1.pusgada beigām vēl joprojām ir iespēja pieteikties apgrozāmo līdzekļu aizdevumam pēc ALTUM izsludinātās programmas COVID-19 ietekmētiem uzņēmumiem apmērā līdz 1 000 000 EUR. Piedāvājam kvalitatīvu un profesionālu palīdzību aizdevuma pieteikuma un nepieciešamo pavaddokumentu sagatavošanā.
Pretendēt uz kredītu var Latvijas komersanti, lauksaimnieki vai zivsaimnieki, kuru darbību ir negatīvi ietekmējusi COVID-19.
Atbalsta programma paredz samazinātas procentu likmes (1,9% - 2,9% gadā) un samazinātas prasības nodrošinājumam (sākot no 50% no aizdevuma summas, aizdevumi līdz 100 000 EUR – arī bez nodrošinājuma).
Maksimālais kredīta termiņš – līdz 36 mēnešiem. Iespējamas “kredīta brīvdienas” līdz 12 mēnešiem.
Nozares, kuras netiek finansētas – tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, alkohola tirdzniecība, ieroču un munīcijas tirdzniecība, azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbība, darījumi ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma attīstīšana.
Intereses gadījumā aicinām pieteikties aizdevumam savlaicīgi un laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
09/12/2020

Atvērta LEADER programma Jelgavas un Ozolnieku novadiem, ES atbalsts – līdz 20 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība “Lielupe””darbības teritorijā (Jelgavas un Ozolnieku novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 25 000 EUR. Atbalsta intensitāte -70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 05.01.2021 līdz 05.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
09/12/2020

Atvērta LEADER programma Bauskas, Iecavas un Rundāles novadiem, kā arī Vecumnieku novada Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpas un Vecumnieku pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība”darbības teritorijā (Bauskas, Iecavas un Rundāles novadi, kā arī Vecumnieku novada Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpas un Vecumnieku pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte -70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 08.01.2021 līdz 08.02.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...
03/12/2020

Atvērta LEADER programma Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas Biedrības “Darīsim paši!” darbības teritorijā (Kuldīgas novads, Skrundas novads un Alsungas novads).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Vietējās ekonomikas stiprināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 01.01.2021 līdz 01.02.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
25/11/2020

Atvērta LEADER programma Mārupes, Babītes un Olaines novadam, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Pierīgas partnerība” darbības teritorijā (Mārupes, Babītes un Olaines novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražošana un amatniecība, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 25.12.2020 līdz 25.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
23/11/2020

Atvērta LEADER programma Alojas novadam, Kocēnu novada Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagastiem, Krimuldas novada Lēdurgas pagastam un Limbažu novada Limbažu pilsētai, Katvaru, Umugas, Vidrižu un Limbažu pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” darbības teritorijā (Alojas novads, Kocēnu novada Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti, Krimuldas novada Lēdurgas pagasts un Limbažu novada Limbažu pilsēta, Katvaru, Umugas, Vidrižu un Limbažu pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 18.12.2020 līdz 18.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
15/11/2020

Atvērta LEADER programma Brocēnu novadam un Saldus novadam, ES atbalsts – līdz 20 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Saldus rajona attīstības partnerība” darbības teritorijā (Brocēnu novads un Saldus novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana;
•    Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 25 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 13.12.2020 līdz 13.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
09/11/2020

Atvērta LEADER programma Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Lauku partnerība “Sēlija”” darbības teritorijā (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana – no 06.12.2020 līdz 06.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
04/11/2020

Atvērta LEADER programma Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadiem, kā arī Aglonas novada Aglonas pagastam, ES atbalsts – līdz 80 000 EURIr atvērta LEADER programma biedrības “Preiļu rajona partnerība” darbības teritorijā (Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadi, kā arī Aglonas novada Aglonas pagasts).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR, būvniecības projektiem – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 05.12.2020 līdz 05.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
28/10/2020

Atvērta LEADER programma Cesvaines novadam, Ērgļu novadam, Lubānas novadam, Madonas novadam un Varakļānu novadam, ES atbalsts – līdz 18 100 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas nodibinājuma „Madonas novada fonds” darbības teritorijā (Cesvaines novads, Ērgļu novads, Lubānas novads, Madonas novads un Varakļānu novads).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 26 000 EUR. Atbalsta intensitāte – līdz 70%.
Projektu iesniegšana - no 29.11.2020 līdz 29.12.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
21/10/2020

Atvērta LEADER programma Ropažu un Garkalnes novadiem, ES atbalsts – līdz 28 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” darbības teritorijā (Ropažu un Garkalnes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības paplašināšana un uzsākšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 35 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana – no 12.11.2020 līdz 12.12.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...