Jaunas ziņas


08/10/2020

Atvērta LEADER programma Beverīnas un Strenču novadiem, Apes novada Gaujienas un Virešu pagastiem, Burtnieku novada Ēveles pagastam, Smiltenes novada Grundzāles pagastam, kā arī Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagastiem un Valkas pilsētai, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijā (Beverīnas un Strenču novadi, Apes novada Gaujienas un Virešu pagasti, Burtnieku novada Ēveles pagasts, Smiltenes novada Grundzāles pagasts, kā arī  Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagasti un Valkas pilsēta). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana – no 09.11.2020 līdz 09.12.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
06/10/2020

Atvērta LEADER programma Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadiem, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbība un vietējo produktu realizācija.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%.
Projektu iesniegšana - no 09.11.2020 līdz 09.12.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

06/10/2020

Atvērta LEADER programma Gulbenes novadam, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Sateka” darbības teritorijā (Gulbenes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 01.11.2020 līdz 01.12.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
01/10/2020

Izsludināta LEADER programma Kandavas un Jaunpils novadiem, kā arī Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Kandavas Partnerība” darbības teritorijā (Kandavas un Jaunpils novadi, kā arī Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa:
•    70 000 EUR – projektiem (izņemot tūrisma jomu), ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;
•    30 000 EUR – projektiem tūrisma jomā, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;
•    50 000 EUR – pārējiem projektiem.
Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 29.10.2020 līdz 29.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
01/10/2020

Atvērta LEADER programma Stopiņu novadam un Salaspils novada lauku teritorijai, ES atbalsts – līdz 20 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Stopiņu Salaspils Partnerība” darbības teritorijā (Stopiņu novads un Salaspils novada lauku teritorija). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa -  25 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 28.10.2020 līdz 28.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
24/09/2020

Atvērta LEADER programma Carnikavas un Saulkrastu novadiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma Biedrības “Jūras zeme” darbības teritorijā (Carnikavas novads un Saulkrastu novads).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 10 000 EUR vai 20 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 24.10.2020 līdz 24.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
24/09/2020

Aizdevums investīcijām līdz 2 850 000 EUR ar likmi no 3% gadā


Piedāvājam kvalitatīvu un profesionālu palīdzību, lai pieteiktos investīciju aizdevumam pēc ALTUM programmas apmērā līdz 2 850 000 EUR.
Pretendēt uz kredītu var esošie vai jaundibināmie Latvijas komersanti. ALTUM programma paredz samazinātas procentu likmes (sākot no 3% gadā). Maksimālais kredīta termiņš – līdz 7 gadiem.
Nozares, kuras netiek finansētas – tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, alkohola tirdzniecība, ieroču un munīcijas tirdzniecība, azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbība, darījumi ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma attīstīšana.
Pievienotajā failā ir detalizētāka informācija par prasībām aizņēmējam.
Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties!Lasīt vairāk...
23/09/2020

Atvērta LEADER programma Salacgrīvas novadam un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā (Salacgrīvas novads un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagasti).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 20 000 EUR.  Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 25.10.2020 līdz 25.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
17/09/2020

Atvērta LEADER programma Mērsraga novadam un Rojas novadam, kā arī un Talsu novadam, izņemot Īves, Lubes un Valdgales pagastu, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Talsu rajona partnerība” darbības teritorijā (Mērsraga un Rojas novadi, kā arī Talsu novads, izņemot Īves, Lubes un Valdgales pagastu). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība;
•    Tūrisma uzņēmējdarbība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 50 – 55%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 16.10.2020 līdz 16.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
14/09/2020

Atvērta LEADER programma Smiltenes novada Smiltenes pilsētai un Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagastiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Abulas lauku partnerība” darbības teritorijā (Smiltenes novada Smiltenes pilsēta un Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 01.09.2020 līdz 01.10.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
14/09/2020

Atvērta LEADER programma Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem, kā arī Vecumnieku pagasta Kurmenes un Valles pagastiem, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadi, kā arī Vecumnieku pagasta Kurmenes un Valles pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā;
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē;
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana – no 04.10.2020 līdz 04.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
14/09/2020

Atvērta LEADER programma Balvu novadam, Viļakas novadam, Baltinavas novadam un Rugāju novadam, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” darbības teritorijā (Balvu novads, Viļakas novads, Baltinavas novads un Rugāju novads).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē;
•    Mājražotāju un amatnieku saimnieciskā darbība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 28.08.2020 līdz 28.09.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
14/09/2020

Atvērta LEADER programma Ķekavas novada Daugmales pagastam, Ķekavas pagastam un Baložu pilsētai, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā (Ķekavas novada Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 15.10.2020 līdz 15.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

14/09/2020

Atvērta LEADER programma Ādažu novadam, ES atbalsts – līdz 13 588,82 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā (Ādažu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi, produkcijas realizācija un darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 16 986,02 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 19.10.2020 līdz 19.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
14/09/2020

Atvērta LEADER programma Daugavpils novadam un Ilūkstes novadam, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” darbības teritorijā (Daugavpils novads un Ilūkstes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstība, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana – no 09.10.2020 līdz 09.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...