Jaunas ziņas


14/09/2020

Atvērta LEADER programma Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Atvērta LEADER programma Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR
Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” darbības teritorijā (Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Prioritāte – darba vietu radīšana. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 12.10.2020 līdz 12.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
14/09/2020

Atvērta LEADER programma Mazsalacas novadam, Naukšēnu novadam, Rūjienas novadam, Burtnieku novada Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagastiem, Kocēnu novada Bērzaines un Kocēnu pagastiem, kā arī Valkas novada Kārķu pagastam, ES atbalsts – līdz 60 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijā (Mazsalacas novads, Naukšēnu novads, Rūjienas novads, Burtnieku novada Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagastiem, Kocēnu novada Bērzaines un Kocēnu pagasti, kā arī Valkas novada Kārķu pagasts).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts;
•    Vietējo produktu attīstīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 10.10.2020 līdz 10.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
14/09/2020

Atvērta LEADER programma Ventspils novadam, Dundagas novadam, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastiem, ES atbalsts – līdz 28 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā (Ventspils novads,  Dundagas novads, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 35 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 10.09.2020 līdz 10.10.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
09/09/2020

Pārdodam biznesu ārvalstu investoriem


Veicam strādājošu uzņēmumu pārdošanu ārvalstu investoriem. Prioritāte ir nelieliem uzņēmumiem ar darījuma summu ap 50 000 EUR, tomēr ir iespējama arī lielāku biznesu pārdošana ar nosacījumu, ka tas ir stabils un rentabls.
Funkcionējošu uzņēmumu tālākattīstībai piesaistām investīcijas kapitālā.
Sagatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju, tostarp investīciju piedāvājumu ar pārdošanas cenas ekonomisko pamatojumu, nodrošinām darījuma juridisko noformējumu un pilnu atbalstu līdz rezultātam.
Piedāvājuma sākotnējā izskatīšana un konsultācijas ir bezmaksas.Lasīt vairāk...
07/09/2020

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 2 258 310 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā, kas
•    veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
•    uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
•    attiecas uz zivju apstrādi, kas nav paredzēta lietošanai pārtikā, zivju apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi vai bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi;
•    kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai pārvaldības un organizācijas sistēmas, kā arī
Covid-19 ietekmētiem zvejas apstrādes uzņēmumiem, kuriem laikposmā no 2020.gada martam līdz jūnijam vai kādā tās daļā ir samazinājies apgrozījums pret attiecīgo 2020.gada periodu.
Atbalsta intensitāte – sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem – 20% no attiecīgās apgrozījuma starpības.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 28.09.2020 līdz 30.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.Lasīt vairāk...
28/07/2020

Izsludināta LAD atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 14. jūlijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 402.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem akvakultūras produkcijas ražošanā visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - pretendenta neto apgrozījums pēdējā noslēgtajā finanšu gadā × 5 + 250 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta iesniegšanas ir audzējis vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai.
Projektu iesniegšana – no 28.08.2020 līdz 30.11.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.


Lasīt vairāk...
16/06/2020

Atvērta CFLA programma “Praktiskas ievirzes pētījumi”, atbalsts līdz 500 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 12. janvārī pieņemtie MK noteikumi Nr. 34.
Atbalsts ir pieejams no ERAF līdzekļiem un paredzēts pētniecības atbalstam, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie zinātniskie institūti un komersanti, kas darbojas vienā no šādām jomām:
•    zināšanu ietilpīga bioekonomika;
•    biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija;
•    viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
•    viedā enerģētika;
•    IKT.
Atbalsta intensitāte – ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem - 92,5%; ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem - līdz 80%; maksimālā atbalsta summa – 500 000 EUR.
Projektu iesniegšana - no 13.06.2020 līdz 12.08.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
16/06/2020

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums COVID-19 skartiem uzņēmumiem līdz 1 000 000 EUR


Piedāvājam kvalitatīvu un profesionālu palīdzību, lai pieteiktos apgrozāmo līdzekļu aizdevumam pēc ALTUM izsludinātās programmas COVID-19 ietekmētiem uzņēmumiem apmērā līdz 1 000 000 EUR.
Pretendēt uz kredītu var Latvijas komersanti, lauksaimnieki vai zivsaimnieki, kuru darbību ir negatīvi ietekmējusi COVID-19. Atbalsta programma paredz samazinātas procentu likmes (1,9% - 2,9% gadā) un samazinātas prasības nodrošinājumam.
Maksimālais kredīta termiņš – līdz 36 mēnešiem. Iespējamas “kredīta brīvdienas” līdz 12 mēnešiem.
Nozares, kuras netiek finansētas – tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, alkohola tirdzniecība, ieroču un munīcijas tirdzniecība, azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbība, darījumi ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma attīstīšana.
Pievienotajā failā ir detalizētāka informācija par prasībām aizņēmējam.
Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties!Lasīt vairāk...
07/04/2020

“Ātrie” biznesa kredīti bez nodrošinājuma līdz 25 000 EUR


Piedāvājam mūsu partnera pakalpojumus kredītu izsniegšanā Latvijas uzņēmumiem apmērā līdz 25 000 EUR bez ķīlas pret Eiropas Investīciju fonda (EIF) garantijām.
Ātra izskatīšana – lēmuma pieņemšana un kredīta izsniegšana 1 darba dienas laikā no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas brīža. Komisija tiek samaksāta tikai pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas un tiek ieturēta no kredīta summas.
Pretendēt uz kredītu var mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir veikuši saimniecisko darbību vismaz 1-3 mēnešu laikā.
Atkarībā no atbilstības EIF garantijas kritērijiem, var tikt prasīts īpašnieka galvojums kredīta summas daļējā vai pilnā apmērā.
Maksimālais kredīta termiņš – līdz 24 mēnešiem. Iespējamas “kredīta brīvdienas” līdz 4 mēnešiem. Procentu likme tiek noteikta individuāli kredīta pieteikuma izskatīšanas procesā.
Nozares, kuras netiek finansētas – tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, alkohola tirdzniecība, ieroču un munīcijas ražošana, azartspēles, finanšu operācijas un apdrošināšana, darījumi ar nekustamo īpašumu (izņemot nekustamo īpašumu pārvaldīšanu) un citas paaugstināta riska nozares.
Pievienotajā failā ir detalizētāka informācija par prasībām aizņēmējam.
Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties!Lasīt vairāk...
07/04/2020

Piesaistām investīcijas caur kopfinansējuma platofrmu


Piesaistām investīcijas komercprojektu realizācijai ES dalībvalstu, Norvēģijas un Lielbritānijas teritorijā pret nekustamā īpašuma objekta nodrošinājumu (pirmā hipotēka):
•    Nekustamo īpašumu attīstības projektiem;
•    Citu biznesa projektu realizācijai;
•    Gadījumos, kad nepieciešams starpfinansējums (“bridge financing”) – piemēram, apstiprinātu ES atbalsta projektu realizācijai, projektiem ar plānoto refinansēšanu kredītiestādē.
Līdzekļi tiek piesaistīti uz aizdevuma līguma pamata. Maksimālā aizdevuma summa - līdz 70% no nekustamā īpašuma (zemes gabals, ēka, nepabeigta būvniecība u.c.). tirgus vērtības. Projekts var tikt realizēts vairākās kārtās, uztaisot jaunu vērtējumu un piesaistot papildus līdzekļus līdz 70% apmērā no vērtības pieauguma katras kārtas noslēgumā.
Maksimālais aizdevuma termiņš – 2 gadi, procentu likme – no 10% gadā (ar iespēju maksāt procentus ikmēnesi un kredīta pamatsummu atmaksāt termiņa beigās). Vienreizējā Platformas komisija par investīciju piesaisti – 3% no summas.
Primārā projekta izskatīšana un konsultācijas ir bezmaksas.
Slēdzam līgumus ar aģentiem par investoru un aizņēmēju piesaisti.Lasīt vairāk...
07/04/2020

Atvērta LEADER programma Siguldas, Inčukalna, Mālpils un Sējas novadiem un Krimuldas novada Krimuldas pagastam, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības teritorijā (Siguldas, Inčukalna, Mālpils un Sējas novadi un Krimuldas novada Krimuldas pagasts). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 30 000 EUR (atkarībā no konkrētās aktivitātes). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības jomā -  80%.
Projektu iesniegšana – no 01.05.2020 līdz 31.05.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
07/04/2020

Atvērta LEADER programma Carnikavas un Saulkrastu novadiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma Biedrības “Jūras zeme” darbības teritorijā (Carnikavas novads un Saulkrastu novads).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 10 000 EUR vai 20 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 13.04.2020 līdz 13.05.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
03/03/2020

Atvērta LEADER programma Mazsalacas novadam, Naukšēnu novadam, Rūjienas novadam, Burtnieku novada Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagastiem, Kocēnu novada Bērzaines un Kocēnu pagastiem, kā arī Valkas novada Kārķu pagastam, ES atbalsts – līdz 60 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijā (Mazsalacas novads, Naukšēnu novads, Rūjienas novads, Burtnieku novada Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagastiem, Kocēnu novada Bērzaines un Kocēnu pagasti, kā arī Valkas novada Kārķu pagasts).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts;
•    Vietējo produktu attīstīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 06.04.2020 līdz 06.05.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
18/02/2020

Atvērta LEADER programma Ķekavas novada Daugmales pagastam, Ķekavas pagastam un Baložu pilsētai, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā (Ķekavas novada Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 17.03.2020 līdz 17.04.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
10/02/2020

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 3 000 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 6 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kurā nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 05.03.2020 līdz 30.06.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.


Lasīt vairāk...