Jaunas ziņas


12/02/2019

Atvērta LEADER programma Gulbenes novadam, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Sateka” darbības teritorijā (Gulbenes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 14.02.2019 līdz 14.03.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
08/02/2019

Atvērta LEADER programma Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem, kā arī Vecumnieku pagasta Kurmenes un Valles pagastiem, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadi, kā arī Vecumnieku pagasta Kurmenes un Valles pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā;
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē;
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana – no 11.03.2019 līdz 11.04.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
05/02/2019

Atvērta LEADER programma Beverīnas un Strenču novadiem, Apes novada Gaujienas un Virešu pagastiem, Burtnieku novada Ēveles pagastam, Smiltenes novada Grundzāles pagastam, kā arī Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagastiem un Valkas pilsētai, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijā (Beverīnas un Strenču novadi, Apes novada Gaujienas un Virešu pagasti, Burtnieku novada Ēveles pagasts, Smiltenes novada Grundzāles pagasts, kā arī  Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagasti un Valkas pilsēta). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana – no 04.03.2019 līdz 04.04.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
04/02/2019

Atvērta LEADER programma Alojas novadam, Kocēnu novada Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagastiem, Krimuldas novada Lēdurgas pagastam un Limbažu novada Limbažu pilsētai, Katvaru, Umugas, Vidrižu un Limbažu pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” darbības teritorijā (Alojas novads, Kocēnu novada Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti, Krimuldas novada Lēdurgas pagasts un Limbažu novada Limbažu pilsēta, Katvaru, Umugas, Vidrižu un Limbažu pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana;
•    Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 50 000 EUR (atkarībā no konkrētās aktivitātes). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 05.03.2019 līdz 05.04.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
04/02/2019

Atvērta LEADER programma Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem un Pārgaujas novada Raiskuma pagastam, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Pārgaujas novada Raiskuma pagasts). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 65%, jauniem uzņēmumiem un kopprojektiem -  70%.
Projektu iesniegšana - no 01.03.2019 līdz 01.04.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
30/01/2019

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 3 000 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 6 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kurā nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 04.02.2019 līdz 28.06.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.


Lasīt vairāk...
30/01/2019

Izsludināta LAD atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, ES atbalsts – līdz 2 500 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 14. jūlijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 402.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem akvakultūras produkcijas ražošanā visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 5 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta iesniegšanas ir audzējis vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai.
Projektu iesniegšana – no 04.02.2019 līdz 28.06.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.


Lasīt vairāk...
22/01/2019

Atvērta LEADER programma Rēzeknes novadam un Viļānu novadam, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijā Rēzeknes novads un Viļānu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana;
•    Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 35 000 EUR - 70 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 22.02.2019 līdz 22.03.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
15/01/2019

Atvērta CFLA programma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”, atbalsts līdz 5 088 784,40 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2018. gada 25. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 612.
Atbalsts ir pieejams no ERAF līdzekļiem un paredzēts ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu:
a)    Rīgas plānošanas reģionā – apstrādes rūpniecības augstas pievienotās vērtības nozaru MVU vajadzībām;
b)    Pārējā Latvijas teritorijā – apstrādes rūpniecības vai IKT nozares MVU vajadzībām.
Atbalsta intensitāte – 45% no attiecināmajām izmaksām (ja projekta iesniedzējs ir lielais uzņēmums – 35%); maksimālā atbalsta summa Rīgas plānošanas reģionā – 5 088 784,40 EUR, pārējā Latvijas teritorijā – 1 500 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties LR reģistrēts komersants, kurš realizē projektu savām vajadzībām vai iznomāšanai attiecīgo nozaru uzņēmumiem.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2019 līdz 15.04.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināti


Lasīt vairāk...
15/01/2019

Atvērta LEADER programma Ādažu novadam, ES atbalsts – līdz 23 737,97 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā (Ādažu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi, produkcijas realizācija un darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa -  līdz 29 672,46 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 01.03.2019 līdz 01.04.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
10/01/2019

Atvērta LEADER programma Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadiem, izņemot Ogres pilsētu, ES atbalsts – līdz 49 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā (Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadi, izņemot Ogres pilsētu). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%.
Projektu iesniegšana - no 15.02.2019 līdz 15.03.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/01/2019

Atvērta LEADER programma Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagastiem, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagasti, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagasti).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – līdz 65%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 07.02.2019 līdz 07.03.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/01/2019

Atvērta LEADER programma Jelgavas un Ozolnieku novadiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība “Lielupe”” darbības teritorijā (Jelgavas un Ozolnieku novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 25 000 EUR vai 50 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 28.01.2019 līdz 28.02.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/01/2019

Atvērta LEADER programma Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadiem, izņemot Ogres pilsētu, ES atbalsts – līdz 49 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā (Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadi, izņemot Ogres pilsētu). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%.
Projektu iesniegšana - no 22.01.2019 līdz 22.02.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/01/2019

Atvērta LEADER programma Ventspils novadam, Dundagas novadam, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā (Ventspils novads,  Dundagas novads, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 18.01.2019 līdz 18.02.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...