Jaunas ziņas


19/01/2018

Izsludināta LAD atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, ES atbalsts – līdz 2 500 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 14. jūlijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 402.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem akvakultūras produkcijas ražošanā visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 5 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta iesniegšanas ir audzējis vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai.
Projektu iesniegšana – no 19.02.2018 līdz 29.06.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.

19/01/2018

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 3 000 000 EURIr izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 6 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kurā nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 19.02.2018 līdz 29.06.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.

19/01/2018

Izsludināta LAD programma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”, atbalsta summa – līdz 120 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2017. gada 28. novembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 703.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts sadarbības veicināšanai starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.
Atbalsta intensitāte – 80% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 150 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas  veic saimniecisko darbību un atbilst mikrouzņēmuma definīcijai, kā arī biedrība vai nodibinājums.
Projektu iesniegšana - no 20.01.2018 līdz 20.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

19/01/2018

Atvērta LEADER programma Bauskas, Iecavas un Rundāles novadiem, kā arī Vecumnieku novada Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpas un Vecumnieku pagastiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Bauskas, Iecavas un Rundāles novadi, kā arī Vecumnieku novada Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpas un Vecumnieku pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības attīstība un ražošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 23.02.2018 līdz 23.03.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

13/01/2018

Atvērta LEADER programma Salacgrīvas novadam, kā arī Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā (Salacgrīvas novads, kā arī Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.02.2018 līdz 15.03.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

13/01/2018

Atvērtas LEADER programmas Engures novada Smārdes, Lapmežciema, Engures pagastiem, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes, Jaunsātu pagastiem, kā arī Jūrmalai, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


1) Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagasti, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagasti).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR. Atbalsta intensitāte – līdz 65%, kopprojektiem -  80%.
2) Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Jūrmala, Engures novada Engures, Lapmežciema pagasti). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30 – 50%, inovatīviem projektiem – 70%, piekrastes zvējniecības projektiem - 80%.
•    Vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30 – 50%, piekrastes zvējniecības projektiem - 80%.
Abās programmās projektu iesniegšana - no 08.02.2018 līdz 08.03.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

13/01/2018

Atvērta LEADER programma Ropažu un Garkalnes novadiem, ES atbalsts – līdz 25 762,93 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” darbības teritorijā (Ropažu un Garkalnes novadi).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības paplašināšana un uzsākšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 27.01.2018 līdz 27.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

13/01/2018

Atvērta LEADER programma Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem, ES atbalsts – līdz 12 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Darīsim paši!” darbības teritorijā (Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Vietējās ekonomikas stiprināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 15 000. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 05.02.2018 līdz 05.03.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

13/01/2018

Atvērta LEADER programma Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu un Neretas novadiem, kā arī Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu un Neretas novadi, kā arī Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmuma izveidošana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 22.01.2018 līdz 22.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

13/01/2018

Atvērtas LEADER programmas Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadiem, kā arī Liepājai, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


1) Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbība un vietējo produktu realizācija.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR . Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem - 80%.
2) Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Liepāja, Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Zivsaimniecības nozares attīstība un uzņēmējdarbības dažādošana piekrastē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 30 – 50%, inovatīviem projektiem – 70%, piekrastes zvējniecības projektiem un kopprojektiem - 80%.
•    Vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 30 – 50%, piekrastes zvējniecības projektiem - 80%.
Abās programmās projektu iesniegšana - no 20.01.2018 līdz 20.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

12/01/2018

Atvērta LEADER programma Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadiem, kā arī Pārgaujas novada Raiskuma pagastam, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Cēsu rajona partnerība” darbības teritorijā (Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadi, kā arī Pārgaujas novada Raiskuma pagasts).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000. Atbalsta intensitāte – līdz 70%
Projektu iesniegšana - no 19.01.2018 līdz 19.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties

12/01/2018

Atvērta LEADER programma Kandavas novadam, Jaunpils novadam, kā arī Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Kandavas Partnerība” darbības teritorijā (Kandavas novads, Jaunpils novads, kā arī Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšana un attīstība;
•    Uzņēmējdarbība tūrisma jomā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 19.01.2018 līdz 19.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

12/01/2018

Atvērta LEADER programma Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadiem, kā arī Aglonas novada Aglonas pagastam, ES atbalsts – līdz 71 067,46 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Preiļu rajona partnerība” darbības teritorijā (Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadi, kā arī Aglonas novada Aglonas pagasts).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2018 līdz 15.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

12/01/2018

Atvērta LEADER programma Beverīnas un Strenču novadiem, Apes novada Gaujienas un Virešu pagastiem, Burtnieku novada Ēveles pagastam, Smiltenes novada Grundzāles pagastam, kā arī Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagastiem un Valkas pilsētai, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” darbības teritorijā (Beverīnas un Strenču novadi, Apes novada Gaujienas un Virešu pagasti, Burtnieku novada Ēveles pagasts, Smiltenes novada Grundzāles pagasts, kā arī Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagasti un Valkas pilsēta).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana;
•    Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana;
•    Vietējo produktu realizācija tirgū.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2018 līdz 15.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

08/01/2018

Atvērta LEADER programma Daugavpils un Ilūkstes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” darbības teritorijā (Daugavpils novads un Ilūkstes novads).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 09.01.2018 līdz 09.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.