Jaunas ziņas


08/03/2017

Atvērta LEADER programma Kandavas un Jaunpils novadiem, kā arī Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Kandavas Partnerība” darbības teritorijā (Kandavas un Jaunpils novadi, kā arī Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbība tūrisma jomā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 10.04.2017 līdz 10.05.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

06/03/2017

Atvērta LEADER programma Carnikavas un Saulkrastu novadam, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” darbības teritorijā (Carnikavas un Saulkrastu novadiem). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 03.04.2017 līdz 03.05.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

02/03/2017

Atvērta LEADER programma Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Darīsim paši!” darbības teritorijā (Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Vietējās ekonomikas stiprināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR vai 25 000 EUR (atkarībā no konkrētām rīcībām). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 03.04.2017 līdz 03.05.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

02/03/2017

Atvērta LEADER programma Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu un Neretas novadiem, kā arī Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu un Neretas novadi, kā arī Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmuma izveidošana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 03.04.2017 līdz 03.05.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

02/03/2017

Atvērta LEADER programma Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Balvu rajona partnerība” darbības teritorijā (Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē;
•    Mājražotāju un amatnieku saimnieciskā darbība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 7 000 EUR vai 20 000 EUR (atkarībā no konkrētās aktivitātes). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 28.03.2017 līdz 28.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

24/02/2017

Atvērta LEADER programma Jelgavas un Ozolnieku novadiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība “Lielupe”” darbības teritorijā (Jelgavas un Ozolnieku novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 25 000 EUR vai 50 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 03.04.2017 līdz 03.05.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

24/02/2017

Atvērta LEADER programma Beverīnas un Strenču novadiem, Apes novada Gaujienas un Virešu pagastiem, Burtnieku novada Ēveles pagastam, Smiltenes novada Grundzāles pagastam, kā arī Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagastiem un Valkas pilsētai, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijā (Beverīnas un Strenču novadi, Apes novada Gaujienas un Virešu pagasti, Burtnieku novada Ēveles pagasts, Smiltenes novada Grundzāles pagasts, kā arī  Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagasti un Valkas pilsēta). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana;
•    Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana;
•    Vietējo produktu realizācija tirgū.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana – no 27.03.2017 līdz 27.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

21/02/2017

Atvērta LEADER programma Siguldas, Inčukalna, Mālpils un Sējas novadiem un Krimuldas novada Krimuldas pagastam, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības teritorijā (Siguldas, Inčukalna, Mālpils un Sējas novadi un Krimuldas novada Krimuldas pagasts). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 30 000 EUR (atkarībā no konkrētās aktivitātes). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana – no 20.03.2017 līdz 20.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

14/02/2017

Atvērta LEADER programma Bauskas, Iecavas un Rundāles novadiem, kā arī Vecumnieku novada Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpas un Vecumnieku pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Bauskas, Iecavas un Rundāles novadi, kā arī Vecumnieku novada Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpas un Vecumnieku pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības attīstība un ražošana;
•    Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 20.03.2017 līdz 20.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

14/02/2017

Atvērta LEADER programma Alojas novadam, Kocēnu novada Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagastiem, Krimuldas novada Lēdurgas pagastam un Limbažu novada Limbažu pilsētai, Katvaru, Umugas, Vidrižu un Limbažu pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” darbības teritorijā (Alojas novads, Kocēnu novada Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti, Krimuldas novada Lēdurgas pagasts un Limbažu novada Limbažu pilsēta, Katvaru, Umugas, Vidrižu un Limbažu pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana;
•    Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 50 000 EUR (atkarībā no konkrētās aktivitātes). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 10.03.2017 līdz 10.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

14/02/2017

Atvērta LEADER programma Dobeles, Tērvetes un Auces novadiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Dobeles, Tērvetes un Auces novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana, attīstība un konkurences celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 07.03.2017 līdz 07.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

14/02/2017

Atvērta LEADER programma Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem un Pārgaujas novada Raiskuma pagastam, ES atbalsts – līdz 49 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Pārgaujas novada Raiskuma pagasts). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 65%, jauniem uzņēmumiem un kopprojektiem -  70%.
Projektu iesniegšana - no 03.03.2017 līdz 03.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

06/02/2017

Atvērta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 2 500 000 EUR


Ir atvērta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 5 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kurā nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 12.01.2017 līdz 30.06.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.

06/02/2017

Atvērta LAD atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, ES atbalsts – līdz 2 000 000 EUR


Ir atvērta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 14. jūlijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 402.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem akvakultūras produkcijas ražošanā visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 4 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta iesniegšanas ir audzējis vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai.
Projektu iesniegšana - no 12.01.2017 līdz 30.06.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.

30/01/2017

Atvērta LEADER programma Ādažu novadam, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Gaujas partnerība” darbības teritorijā (Ādažu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana;
•    Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 28.03.2017 līdz 28.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.